Verkeerseducatie

door juf Diana

In groep 7 bieden wij verkeerseducatie. Dit doen wij met de methode Veilig Verkeer Nederland. De VVN Verkeersmethode bestaat uit verkeerslessen, praktijklessen en thuisopdrachten. Verkeerseducatie is onmisbaar voor kinderen die nog veel verkeerservaring moeten opdoen. Bij deze verkeersmethode draait het om verkeersveilig gedrag. We behandelen in de lessen niet alleen de verkeersregels- en borden, maar we werken ook aan vaardigheden, veiligheidsbewustzijn en houding. Het gaat erom dat de kinderen veilig als voetganger, fietser en passagier aan het verkeer kunnen deelnemen en wat ze hebben geleerd ook in de praktijk kunnen brengen.

Verkeer is een doe-vak, het hoort handelingsgericht te zijn. Dat een kind het driehoekige voorrangsbord herkent als voorrangsbord is één ding, maar dat het kind daadwerkelijk voorrang verleent is een tweede.

Verkeersonderwijs hoort niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Het is dan wel belangrijk dat kinderen hun verkeerservaring in een veilige omgeving kunnen opdoen.

Elk jaar doen kinderen uit groep 7 mee aan het nationale VVN theoretisch én (vaak) praktisch Verkeersexamen. Dit jaar worden de examens eind maart/begin april afgenomen. In de weken hiervoor oefenen de kinderen op school. Iedere week wordt er een les gegeven en maken de kinderen de bijbehorende opdrachten. Dit jaar doen we dit op de computer om papierverbruik te verminderen. Thuis oefenen de kinderen de verschillende verkeersborden.

Theorie-examen
Kinderen beantwoorden tijdens het theorie-examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.

Praktisch verkeersexamen
De kinderen leggen tijdens dit examen een fietsroute af door het verkeer. Er wordt getoetst of de kinderen de kennis en verkeersregels ook in de praktijk brengen. En of ze zich op de weg veilig en verantwoord gedragen en goed kunnen inspelen op verkeerssituaties.

Op de site https://examen.vvn.nl/oefenen kunnen de kinderen hun verkeerskennis controleren/oefenen.

Wat je kunt doen als ouder:
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het verkeer. Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes' die helpen voor meer veiligheid onderweg naar school.

  1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen. 
  2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje.
  3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen. 
  4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer je kind over verkeer is een site met leuke materialen.
  5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.
Media
  • verk