Automatiseren van sommen

door juf Denise


Met automatiseren bedoelen we dat een kind vlot en goed antwoord kan geven op de som, maar dat het nog gebruik maakt van een tussenstapje. Het gebruik maken van een tussenstapje gaat zo snel, dat je haast niet merkt dat het kind dat doet. Na veel oefenen zal een kind het antwoord op deze sommen snel kunnen geven, zonder dat het tussenstapjes of materialen nodig heeft. Dan heeft het kind de opgaven gememoriseerd. Automatiseren is de basis voor de rekenontwikkeling van een kind. Het is het fundament waarop verder gebouwd gaat worden.

 

Het automatiseren begint met het leren optellen en aftrekken tot 10 en later tot 20. In het begin mogen kinderen gebruik maken van materialen, zoals blokjes en hun vingers. Daarnaast worden er rekencategorieën aangeboden om de sommen vlotter uit te rekenen. Een aantal voorbeelden van rekencategorieën zijn: de vriendjes van tien (3 + 7 = 10), tweelingsommen (5 + 5 = 10), halveringen (8 – 4 = 4) en verdwijnsommen (7-7=0). Vanaf groep 4 worden ook de tafels en deeltafels aangeboden.

 

Automatiseren gaat het beste en snelste als er zowel op school als thuis geoefend wordt. Zeker wanneer kinderen een tijd niet hebben geoefend, is te merken dat zij weer langer moeten nadenken om tot een antwoord te komen. Daarom is samenwerking tussen thuis en school het prettigst. Zo blijven de kinderen ook gedurende het weekend of vakanties bezig met de sommen.


Er zijn verschillende sites om thuis te oefenen.
-
www.ambrasoft.nl

- www.tempotoets.nl

- www.rekenspelletjes.nu

- www.rekentoppers.nl

 

Media
  • automatiseren