Aanmelden en informatie over de schoolOp dit moment (juni 2024) nemen wij op het Montessori Kindcentrum in Prinsenland én op het Dalton Kindcentrum in het Lage Land geen kinderen aan in groep 5 t/m 8.

 

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij De Kleine Prins nadat zij of hij 3 jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 


Stappen voor het aanmelden 

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan!
Op ons Dalton Kindcentrum in het Lage Land kunt u een afspraak maken voor een individuele rondleiding met de adjunct-directeur. U kunt mailen naar info@kleineprins.nl of bellen naar 010 4202099, voor optie 2 kiezen en naar Janna Put vragen.
Op ons Montessori Kindcentrum in Prinsenland zijn er informatiebijeenkomsten met meerdere ouders. U kunt mailen naar info@kleineprins.nl en vragen om een lijstje met de data van de aankomende bijeenkomsten. U kunt ook bellen met de administratie via 010 4202099.

Klik hier voor een digitale rondleiding in het Montessori Kindcentrum. Zo krijgt u alvast een impressie. Of klik hier voor een digitale rondleiding in het Dalton Kindcentrum.
 

Aanmelden

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, kunt u het aanmeldformulier gebruiken dat u na de rondleiding heeft ontvangen. Hier zit ook een formulier bij om toestemming te vragen door ons contact op te laten nemen met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

Heeft u zelf informatie over uw kind dat relevant is voor de aanmeldprocedure, vragen wij u dit toe te voegen bij het aanmeldformulier. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u een brief ter bevestiging van de aanmelding.
Als uw kind 3 jaar is, start de aanmeldprocedure We nemen als school zes weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP van het Dalton Kindcentrum hier vinden en van het Montessori Kindcentrum hier.

Heel soms kan het gebeuren dat zes weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal vier weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen zes weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  


Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. 
    Op dit moment (juni 2024) nemen wij op het Montessori Kindcentrum in Prinsenland én op het Dalton Kindcentrum in het Lage Land geen kinderen aan in groep 5 t/m 8.
     
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Wij zijn een katholieke dalton- en montessorischool. Kijk hier voor de missie, visie en kernwaarden van onze bovenschoolse vereniging, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Kijk hier voor de visie en levensbeschouwing van De Kleine Prins.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.


Als uw kind is ingeschreven voor een onderbouwgroep

Ongeveer twee maanden voor uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden ook maximaal drie wenochtenden afgesproken, behalve als uw kind direct na de zomervakantie start.
Ervaring heeft ons geleerd dat wennen in de drukke laatste schoolweken met grotere groepen minder rustig is.
De eerste schooldag ná de vierde verjaardag mag uw kind hele dagen bij ons op school komen.
Er is een uitzondering: wij hanteren een ‘zeswekengrens’ vóór de zomervakantie. Kinderen die in deze periode (dus de laatste zes weken van het schooljaar) 4 jaar worden, starten ná de zomervakantie.
 

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen zes weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal vier weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.