Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. 
De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Kleine Prins beïnvloeden.
  • actief met de GMR van de RVKO te communiceren.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer vijf maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr-dekleineprins@rvko.nl

Voorzitter medezeggenschapsraad: José Soorsma, secretaris: Linda Rulander.
Andere leden MR:  Amaranta de Haan, Joost Nagtegaal,  Rhalda Jansen (ouders) en Jill van der Hoeven, Irene Mermuys en Nathalie Verhoeff (leerkrachten).
Adviserend namens het bestuur: Lisanne Blaak