Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. 
De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatief-recht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Kleine Prins beïnvloeden.
  • actief met de GMR van de RVKO te communiceren

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer 5 maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar  MR@kleineprins.nl

Voorzitter Medezeggenschapsraad: Jose Soorsma, secretaris: Linda Rulander.
Andere leden MR: (ouders) Amaranta de Haan, Joost Nagtegaal,  Rhalda Jansen; (leerkrachten) Gabi Heukels, Jill van der Hoeven en Nathalie Verhoeff
Adviserend namens het bestuur: Wilke Vos

(vlnr: Gabi, Jose, Joost, Amaranta (digitaal bord), Linda, Nathalie, Rhalda, Jill)