Antoine de Saint-Exupery
De naam van de school is ontleend aan het boekje van Antoine de Saint- Exupéry, ‘Le petit Prince’. De filosofie van dit boekje sluit bijzonder goed aan bij die van de school. Kinderen ervaren de wereld anders dan volwassenen. Zij stellen vragen die de wereld van de volwassene relativeert. Door het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden, ontdekken kinderen hun eigen mogelijkheden en de wereld om zich heen. Een citaat waarin het zin geven van de eigen omgeving goed tot uiting komt is:
Op aarde ontmoette de kleine prins ‘ik’, een slang, een vos en veel rozen. Een van de dingen die de vos hem leerde was een heel, heel belangrijk geheim van het leven.
Hij zei: “Wat wezenlijk is, is voor het oog niet te zien. Alleen met het hart kun je goed zien. Voor jou ben ik misschien niets anders dan een vos uit honderdduizenden vossen. Maar als je me temt, dan hebben we elkaar straks nodig. Voor mij zul je de enige zijn, uniek in de hele wereld. Voor jou zal ik de enige zijn, uniek in de hele wereld…”

Levensbeschouwing 
Onze visie ontlenen wij aan het katholieke onderwijs.  Levensbeschouwing is een gegeven waarmee ieder mens dagelijks te maken heeft; in het eigen doen en laten en in de contacten met andere mensen in hun omgeving. Levensbeschouwing is zowel de basis als de richtingwijzer van het handelen en in die zin van groot belang, zowel voor de individuele mens als voor de inrichting van de samenleving. Wij zijn een school waarin we ruimte scheppen om alle levensbeschouwelijke stromingen open te benaderen. De waarden en normen worden aangereikt vanuit de christelijke traditie. Belangrijke waarden zijn: verwondering, respect, verbondenheid, gerechtigheid, zorg, vertrouwen en eindigheid aan alle zaken(zie ook www.rvko.nl). 

Zelfstandigheid en samenwerken
De volgorde van de diverse activiteiten kan per groep of bouw verschillen. Dit is afhankelijk van het rooster van die dag en van de betreffende groep. Maar altijd gaat uw kind gedurende een deel van de dag zelfstandig aan de slag, individueel of in kleine groepjes. Dit kan aan een tafel gebeuren of op een kleedje op de grond. De leerkracht geeft op deze tijdstippen regelmatig individuele- of groepslesjes die bestaan uit een korte uitleg over het materiaal (materiaallesje) of een korte instructie of opdracht. Hij spreekt met de kinderen af hoe ze elkaar bij deze opdrachten kunnen helpen of hoe ze kunnen samenwerken. Zo bevorderen
we een zelfstandige, rustige en verantwoordelijke werkhouding. Uw kind leert met het materiaal te werken en om handelend bezig zijn. Dit zijn sleutelbegrippen op De Kleine Prins.

Andere activiteiten tijdens een schooldag kunnen zijn: kringactiviteiten in vele vormen, onder meer het gesprek, materiaal- en creatief spel, de kennisgebieden, zoals aardrijkskunde geschiedenis, biologie en natuurkunde, muziek, gymnastiek, beweging en schrijfdans. In verdere hoofdstukken worden enkele van deze onderdelen verder toegelicht. Ook levensbeschouwing, verkeer en beeldende vorming komen aan bod.

Zorg dragen voor de omgeving
Wij vinden het belangrijk dat een kind zelf, maar ook met anderen, zorg leert te dragen voor zijn omgeving. Om die reden is er met regelmaat een individuele- of groepsactiviteit waarin we dit stimuleren. Zo verzorgt elk kind op de montessorilocatie zijn plantje en zet het zijn pantoffels en andere van thuis meegebrachte spullen op de daarvoor afgesproken plaats. Verder zijn er dag- of weekbeurten om het lokaal en/of de gang op te ruimen en zijn er soms huishouduurtjes. Kinderen stoffen, kloppen kleedjes en zijn samen verantwoordelijk voor de werkomgeving.