Op deze pagina verzamelen we de ideeën om te werken met de kinderen en de school aan een duurzame toekomst


 • gezamenlijk plastic prikken in de wijk/ omgeving van de school.
 • 1x in de week warme truien dag gedurende winterseizoen (net als fruitdag), kan de kachel weer wat lager.
 • geen pakjes drinken meer mee naar school (dus ook niet de huidige schoolmelk...), maar de Dopper beker vullen. Nu wordt gevraagd 2x drinken mee te geven (voor de pauzehap en het overblijven). Dan is de kans groter dat er ook een pakje bij zit. Waarom niet 1 Dopper mee naar school die voor de pauzehap niet op hoeft of bij het overblijven gevuld mag worden?
 • schoolplein vergroenen. Vooral door bomen te plaatsen, zodat er in de zomer meer schaduw is en het water na hevige regenval weg kan. 
 • ouders stimuleren met de fiets of lopend naar school te gaan. Bijvoorbeeld door af te spreken dat gezinnen die in een straal van 2km om de school wonen, niet met de auto (of brommer/ scooter) komen. Als dit niet mogelijk is, door ziekte of een beperking, worden er natuurlijk uitzonderingen gemaakt. Het argument dat ouders hebben, dat ze direct na school doorrijden naar hun werk, geldt ons inziens niet als je binnen een straal van 2km woont. Je bent dan zo weer thuis om de auto te pakken.
 • je zou voor bovenstaande een beloningssysteem kunnen gebruiken. Kinderen krijgen een punt als ze met de fiets/ step of lopend naar school komen. Ze krijgen ook een punt als ze voor de pauze en het overblijven geen plastic mee hebben (geen pakjes drinken/ geen verpakte koeken). Elke maand kan er per klas (of per school) een winnaar gekozen worden. 
 • zonnecellen plaatsen op het dak van de school. En dat je in school kunt zien hoeveel er opgewekt is en hoeveel er bespaard is.
 • verwarming standaard een graadje lager. Zorg ervoor dat kinderen niet zelf aan de knoppen kunnen draaien (wat nu gebeurt), zodat het opeens erg warm of koud wordt in de klas. 
 • - minder papier gebruiken/ duurzaam papier gebruiken (keurmerk)
 • - Nu wordt er geparkeerd aan de parkkant, waardoor het gras kapot wordt gereden. Met de gemeente afspraken maken hoe dit voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld door hogere stoepranden.
 • ook bij activiteiten in en rond de school (zoals sportdagen, kerstdiner e.d.), geen plastic bekers/-borden gebruiken. Ook aan de ouders vragen geen plastic servies mee te geven.
 • op school/ lerarenkamer en in de klas afval scheiden: bak voor papier, plastic, gft en rest afval. Met als doel: zo min mogelijk restafval! Vraag aan de gemeente een oranje container voor plastic dichtbij school, zodat de kinderen dit zelf weg kunnen gooien. 
 • je zou zelfs je koffieprut kunnen laten ophalen en hergebruiken (Rotterzwam). En natuurlijk alleen biologische koffie drinken. 
 • ook een eco-raad voor de middenbouw instellen. Zodat ze zelf leren, de ander leren en hun ouders leren over duurzaamheid en milieu. Vanaf een jaar of 6 zijn kinderen hier wijs genoeg voor.
 • paar keer per jaar een prik- en schoonmaakactie. Met handschoenen en vuilniszakken zwerfvuil opruimen rond de school. de avond-4-daagse zorgt ook voor veel rommel langs de route. Vraag ouders en kinderen om tijdens de avond-4-daagse een vuilniszak mee te nemen en afval op te ruimen (of om de kinderen geen snoep/pakjes/koekjes te geven onderweg.
 • op bezoek bij een biologische boer, op pad met een boswachter, naar een biologische supermarkt zoals Eko-plaza of Marqt, bezoek aan Rotterzwam, bezoek aan de ‘floating farm’ in Rotterdam, bezoek aan een afvalverwerkingsbedrijf, bezoek aan vliegveld en leren over de negatieve gevolgen van vliegen op het klimaat, rond de jaarwisseling leren over de gevolgen van vuurwerk voor het klimaat (en je veiligheid), naar voorstelling van André Kuiper, zelf zonne-energie of wind-energie leren maken, etc.