Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert zesmaal per jaar waarbij ook altijd iemand van de directie aanwezig is. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad, maar ook daar vinden mutaties plaats. Het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van De Kleine Prins. En het is prettig om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van de financiën van de ouderraad       
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke

Reglement Ouderraad

      

Ouderbijdrage

Deze wordt elk jaar door de ouderraad vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenraadsvergadering van de oudervereniging. In het schooljaar 2018-2019 bedroeg de ouderbijdrage € 70,- per kind per jaar. De verwachting is dat deze in dit schooljaar wordt aangepast aan de inflatie.
Gironummer 335557
t.a.v. Ouderraad De Kleine Prins
te Rotterdam

De ouderbijdrage is een bijdrage op vrijwillige basis, maar om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat ouders de bijdrage betalen. Als er niet genoeg geld is, kunnen diverse activiteiten niet doorgaan. Als u niet betaalt of gedeeltelijk betaalt, kan het zijn dat uw kind met bepaalde activiteiten niet mee kan doen. De school zorgt dan altijd voor een vervangende activiteit.

Op de locatie LL kunt u ook door middel van een automatische incasso betalen.

Contact

Interesse of vragen? Laat het ons weten. Je kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar ouderraad.ll@kleineprins.nl (Lage Land) of ouderraad.pr@kleineprins.nl (Prinsenland).