Onze missie
- De Kleine Prins is een school waar kinderen goed onderwijs krijgen en waar aandacht is voor elk kind, elke ouder en elke medewerker 
- De Kleine Prins bevordert de totale ontwikkeling van de individuele leerling 
- De Kleine Prins voedt op tot zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het leren van
keuzes maken
- De Kleine Prins is een school waar kinderen zich veilig voelen 
- De Kleine Prins creëert een omgeving waarin het creatieve proces van het leren een
belangrijke plaats inneemt 
- De Kleine Prins is een school die werkt vanuit de christelijke traditie en open staat
voor andere levensbeschouwelijke stromingen 
- De Kleine Prins is een school waar we kinderen voorbereiden op de maatschappij en waarbij we hen bewust willen maken van een zorgvuldige omgang met alle middelen die er tot hun beschikking staan