Een school, twee concepten
Op De Kleine Prins staat de ontwikkeling centraal. Uw kind speelt daarin zelf een rol door zelfstandig werken en keuzes te maken. Dit kunnen keuzes zijn om bij voorbeeld rekenwerk te gaan doen, maar ook keuzes binnen een bepaald vakgebied zoals het aan de slag gaan met breuken of juist met de oppervlakte berekening. 

Beide concepten hebben als overeenkomst dat zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in gebondenheid uitgangspunten zijn om het onderwijs vorm te geven. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. De aansturing in het dalton-onderwijs en het aantal groepsmomenten is groter dan in het montessori-onderwijs. Hoe maakt u dan een keuze?

Helpen bij het maken van een keuze
De keuze maakt u voor een deel rationeel:  het afwegen van de zaken die u van belang vindt bij het opvoeden van uw kind. Gevoelsmatig tast u af hoe u de sfeer in de school vindt. Verder zal de plek van het schoolgebouw uw keuze beïnvloeden.
Wij willen u graag helpen bij het nemen van een beslissing. Daarom zetten we nog een aantal zaken op een rij.

Vrijheid in gebondenheid
Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom spreken we van vrijheid in gebondenheid. In het dalton-onderwijs en het montessori-onderwijs handelen we vanuit wederzijds vertrouwen. Elk begrip is te bekijken vanuit twee perspectieven: vertrouwen kun je aan iemand schenken, maar je kunt het ook krijgen van de ander. Verantwoordelijkheid kun je op je nemen, maar ook overdragen, geven aan de ander. Je legt aan iemand verantwoording af over hoe je handelt, en je kan ook van de ander vragen of hij dit wil doen.