De schooltijden
De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 15.00 uur.
De middagpauze begint om 11.45 uur en eindigt om 12.45 uur. 
Op woensdag en vrijdag eindigen de lessen om 12.30 uur. 

Openen schooldeuren
De schooldeur gaat 's ochtends om 8.15 uur open.
Kinderen die ‘s middags naar huis gaan kunnen om 12.40 uur weer de school in.

pauze groep 3 t/m 8
Er wordt gepauzeerd van 9.45 tot 10.00 uur en van 10.00 tot 10.15 uur

Begin van de dag
De kinderen komen zelfstandig het lokaal binnen, geven de leerkracht een hand, zetten hun plantje in de vensterbank en gaan in de kring zitten of aan het werk. Met het oog op een rustige start van de dag vragen wij u niet met uw kind mee het lokaal in te gaan.  ’s Ochtends gaat de eerste bel om 8.15 uur en begint de school om 8.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen vóór de tweede schoolbel in de klas zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.
‘s Middags gaat de bel om 12.40 uur. De school begint om 12.45 uur.

De school gaat uit
De kinderen in de groepen 1 en 2 trekken hun jas en schoenen in de klas aan. Alle ouders komen vanaf 11.45 (en 12.30 op woensdag en vrijdag) uur en 15.00 uur naar het lokaal om hun kind op te halen. 
De kinderen in de groepen 3 t/m 8 verlaten  zelfstandig de school.

Te laat komen
Het is voor leerlingen en voor de groep hinderlijk als kinderen te laat komen. Op school wordt dit door de leerkracht bijgehouden. Als uw kind zonder reden te laat is krijgt u van ons schriftelijk bericht. Wilt u er op letten dat uw kind op tijd aanwezig is.

Ziekmelden
Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, moet u dat voor 8.30 uur doorgeven aan de school. U kunt een absentmelding doen via Social Schools. U kunt ook bellen naar 010 4202099.