Kosmisch onderwijs in de middenbouw

door Melissa, LIO-stagiaire

De middenbouw is weer begonnen met het geven van kosmisch onderwijs dit jaar. Dit onderwijs is bedacht door Maria Montessori, met het idee dat kinderen zichzelf mogen verwonderen over de wereld en al hun vragen kunnen stellen en onderzoeken. Kosmisch opvoeden betekent dat er een manier wordt gevonden om kinderen te begeleiden bij het ontdekken van de ordening van de dingen in de wereld. 

Op De Kleine Prins werken wij met verschillende themajaren, waarbij de leerlingen alle drie de jaren andere thema’s krijgen in de middenbouw. Binnen het komisch vallen vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Dit jaar zijn de thema’s Het menselijk lichaam, Dinosauriërs en reptielen, De islam en het animisme, Het plantenrijk en Ridders en Kastelen

Het eerste thema is dit jaar Het menselijk lichaam. Hierbij gaan de kinderen kennismaken met alles wat te maken heeft met het lichaam; hoe het lichaam in elkaar zit, hoe het lichaam werkt en welke beroepen verder te maken hebben met het lichaam.

Elk thema wordt begonnen met het maken van een woordweb, en dit kan tijdens het thema steeds meer aangevuld worden met opgedane kennis. Elke klas heeft een kosmische hoek waar veel informatie en werkjes te vinden zijn over het onderwerp. Zo zijn er verschillende modellen van het lichaam en de lichaamsdelen die zij uit elkaar kunnen halen en onderzoeken. Voor groep 3 zijn er legwerkjes om woorden die te maken hebben met het thema te leren en deze ook na te stempelen. We zetten boekjes neer over het thema, er zijn themakaarten voor de piccolo, woordenschatkaarten, werkjes voor woordbenoemen met themawoorden en zinnen benoemen over het thema. Binnen de groepen doen wij ook proefjes en crea/tekenopdrachten in het thema van kosmisch.

Verder zijn er in verschillende klassen ook mensen langsgekomen die een beroep hebben dat te maken heeft met het menselijk lichaam. Zo zijn er tot nu toe in klassen huisartsen langs geweest, een opticien, een geneeskundestudent en een fysiotherapeut. Het is juist leuk om te kunnen leren van een deskundige, dus mocht u meer weten over een van de thema’s van dit jaar bent u altijd welkom om hierover te komen vertellen!

Media
  • juf
  • juf2
  • juf3
  • juf4