De nieuwe manier van rekenen

door juf Linda

Vanaf deze week gaan we weer gewoon aan het werk. We zijn inmiddels wat meer gewend aan elkaar en ook aan de nieuwe manier van werken bij rekenen. Daarover vertellen we graag wat meer.

We rekenen elke dag ongeveer een uur. Vanaf dit schooljaar werken de groepen 4, 7 en 8 in de 'Werelden' van Gynzy tijdens de rekenles. De opdrachten worden hierbij op een Chromebook gemaakt en elke dag staat een bepaald leerdomein (of een aantal leerdomeinen) centraal. De rekendomeinen zijn: 

1. getalbegrip 
2. optellen & aftrekken 
3. vermenigvuldigen & delen 
4. geld 
5. tijd & datum 
6. meten 
7. meetkunde 
8. procenten, breuken & verhoudingen 
9. tabellen, grafieken & getallenreeksen.
 

Binnen deze leerdomeinen krijgen de kinderen eerst een instructie over een bepaald onderdeel. Daarna gaan zij zelfstandig aan het werk op het Chromebook onder hun eigen naam. Tijdens het zelfstandig werken oefenen de kinderen met de leerstof; hierbij gebruiken ze nog wel gewoon pen en papier om antwoorden uit te rekenen. In reeksen van twaalf sommen oefenen de kinderen een onderdeel. De software werkt hierbij adaptief. Dat betekent dat een kind een aantal sommen maakt en de invoer wordt bekeken. Zijn alle antwoorden goed, dan volgen er moeilijkere sommen. Als het nog niet lukt, krijgt het kind een extra oefening met makkelijkere opdrachten en volgt - indien nodig - een (extra) uitleg van de leerkracht. De kinderen werken hierdoor op hun eigen tempo en deze manier van werken zorgt automatisch voor het verdiepen, verbreden en herhalen van de leerstof.  

Nu vraagt u zich wellicht af hoe de leerkracht kan zien waar alle kinderen mee bezig zijn? En ook wat de resultaten van de kinderen zijn? Het mooie is dat de leerkracht tijdens de les precies kan zien waar de kinderen aan werken en ook hoe het gaat. Het is ook mogelijk per vraag het ingevulde antwoord te bekijken en direct feedback te geven aan een kind. Gedurende de werktijd geven we antwoord op vragen en krijgen de kinderen extra uitleg. Kinderen die meer lesstof aan kunnen, kunnen zelf verder werken. Op het moment dat zij vastlopen, volgt uiteraard ook een uitleg. 

De leerdoelen voor een leerjaar zijn gelijk gebleven, deze zijn immers voor ons vastgelegd. Maar de manier waarop we aan deze doelen werken, is adaptief en aangepast aan het kind. Om op een nieuwe manier te gaan werken, vergt van iedereen wat extra's en we zijn enorm trots hoe de kinderen dit zo gemotiveerd en soepel oppakken. We houden u op de hoogte.