Natuurstad op De Kleine Prins

Stichting Natuurstad Rotterdam stimuleert duurzaam denken en handelen door middel van recreatie, educatie en participatie. Op 8 bijzondere kinderboerderijen ontdekken en leren bezoekers alles over de natuur, het milieu en duurzaamheid.


Een groene stad is een fijnere plek voor kinderen om op te groeien en samen te leven. In deze tijd van verstedelijking en digitalisering wordt de afstand tot de natuur groter. We zijn ons steeds minder bewust van onze afhankelijkheid van de natuur. Kennis en waardering van milieu en natuur vormt de basis voor gezond en duurzaam gedrag en draagt bij aan het welbevinden van alle Rotterdammers.


Natuurstad en De Kleine Prins   

In de middenbouw worden er natuurlessen aangeboden door tweemaal per jaar een bezoek te brengen aan kinderboerderij De Blijde Wei (www.natuurstad.nl/de-blijde-wei). 

Denk hierbij aan lessen als: ‘In de sloot uit de sloot’, een bijenles, met de hele klas dieren kijken op de kinderboerderij, appelmoes maken en fruit drogen.

Bevlogen en deskundige medewerkers van Natuurstad bieden leerzame belevenissen met plant, dier en milieu. Tijdens de interactieve lessen staat op speelse wijze beleven, ontdekken en leren centraal. Zo wordt leren over de natuur écht leuk!


Naast deze natuurlessen op de kinderboerderij ontvangt elke klas viermaal per jaar een seizoenspakket. Dat is een lespakket, passend bij het seizoen. Elk seizoenpakket bestaat uit een verrassende mix verschillende natuurlijke materialen. Het seizoenpakket is geschikt voor elk leerjaar; de leerlingen kunnen op hun eigen niveau direct aan de slag.  Alle materialen kunnen worden onderzocht door de leerlingen. Zien, horen, ruiken, proeven, voelen: alle zintuigen worden geprikkeld!


Elk pakket stimuleert het onderzoekend en ontdekkend leren. Deze vorm van leren doet een beroep op de hogere denkvaardigheden van de leerlingen. Ze worden uitgedaagd, geprikkeld en aangezet tot onderzoek aan de hand van de natuurlijke materialen. Alles staat in dienst van het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de leerling. Door bewust geen informatie bij het pakket te voegen is het voor de leerlingen een uitdaging om te achterhalen wat alles is.


De inhoud van elk pakket is gekoppeld aan het seizoen. De pakketten sluiten hiermee aan bij de actuele belevingswereld van de leerlingen. Zestien verschillende pakketten worden in een vierjarige cyclus aangeboden. Zo zal een pakket dat een leerling in groep 2 heeft gezien, vier jaar later terug kunnen komen in groep 6. De nu vier jaar oudere leerling zal een hele andere benadering hebben van hetzelfde pakket.


Media
  • pakket Natuurstad