Update instroomgroep nieuwe kleuters

door juf Sandra

Zoals velen van u al weten zijn we dit jaar gestart met de instroomgroep. Deze groep is in het leven  geroepen omdat we voorgaande jaren merkten dat het soms heel lastig bleek voor kinderen van net vier jaar om te wennen in een grote, al bestaande kleutergroep. We wilden een plek creëren waarbinnen een kind in alle rust en met alle aandacht van een leerkracht, kan wennen in een nieuwe, voor hen zeer overweldigende omgeving. Omdat de instroomgroep klein is voelt deze omgeving veiliger voor het kind en heeft de leerkracht alle tijd om de kinderen te helpen bij het ‘normaliseren’ en het aanleren van de basislesjes van ons montessorionderwijs.

 

Bovendien zochten we naar een manier om kinderen beter te kunnen plaatsen in de juiste groep, bij de juiste kinderen en bij de juiste leerkracht. De informatie die we krijgen vanuit de voorschool bleek niet altijd volledig toereikend waardoor het niet altijd lukte om de kinderen op een goede manier te verdelen over de groepen. In de instroomgroep heeft de leerkracht alle tijd het kind te observeren en ‘in kaart’ te brengen.

 

Hoe is het verlopen dit jaar? Wat waren de voor- en nadelen? En…… gaan we hier volgend jaar nog mee verder?

 

In het begin was het even zoeken naar de juiste manier van aanpakken. Het valt tenslotte niet mee om ineens een klas vol vierjarigen bij elkaar te hebben. Enorme verschillen in startniveau, zelfstandigheid en het wel of niet kunnen functioneren binnen een groep. Al snel beseften we dat de tien weken die we aanvankelijk in ons hoofd hadden voor de periode dat een kind in de instroomgroep zou verblijven, slechts als richtlijn kon dienen. Ieder kind is immers anders en komt met zijn/haar eigen bagage binnen. Het ene kind komt binnen en het lijkt of het kind al een jaar in de klas heeft gezeten, het andere kind heeft veel meer tijd nodig om te wennen of heeft een bepaalde zorg nodig die meer tijd kost. Daar zijn we heel flexibel mee omgegaan maar alles in goed overleg met de ouders. Alle kinderen zijn uiteindelijk doorgestroomd op een moment en op een manier die voor hen het beste was.

 

Het bleek voor de kinderen het veiligst en het fijnst te zijn als ze in tweetallen doorstroomden naar de volgende groep. Vrijwel iedere kleuter vindt in de eerste maanden van hun schooltijd een (vast) vriendje of vriendinnetje met wie het veel samen is. Deze duo’s hebben we samengehouden en zo konden alle kinderen in tweetallen naar de juiste groep.

 

De doorgang naar de volgende groep hebben we geprobeerd zo soepel mogelijk te laten verlopen door een wentraject op te zetten. Twee keer een uurtje meedraaien in de groep waar ze geplaatst zouden worden was voor de meesten voldoende. Voor wie dat nodig had, kon dat ook meerdere keren zijn. Het moment van het doorstromen deden we met alle kinderen van de instroomroep gezamenlijk. We namen ‘afscheid’ van de doorstromertjes en brachten deze kinderen met z’n allen weg om ze uit te zwaaien bij de ingang van de andere groep. Daar werden ze door hun nieuwe klasgenootjes op een warme manier welkom geheten. De ouders zijn in een afrondend gesprek met de leerkracht van de instroomgroep voorgesteld aan de nieuwe leerkracht van hun kind.

Doordat het zicht op de nieuwe kinderen nu veel beter is, hebben we de kinderen op een goede, weloverwogen manier kunnen plaatsen binnen de andere groepen. De kleutergroepen zijn nu qua indeling vrijwel gelijk. Het werkt voor iedereen heel fijn, zowel voor de kinderen als de leerkrachten.

 

Uit een enquête onder een deel van de ouders eerder dit jaar bleek dat ouders ook zeer tevreden waren over het verloop van het begin van de basisschooljaren van hun kind. Sommigen stonden er van tevoren sceptisch in maar waren achteraf heel blij met de rustige start. Als nadeel werd genoemd dat kinderen nu twéé keer moeten wennen i.p.v. één keer. Dat is helaas iets wat aan deze werkwijze vastzit. Het tweede wenproces was echter voor vrijwel alle kinderen de tweede keer veel minder moeilijk en veel minder lang.

 

We kunnen concluderen dat de instroomgroep echt een succes was! Het is door vrijwel iedereen als heel prettig ervaren. Het was win-win dus volgend jaar gaan we verder met deze mooie groep!