Overgang naar voortgezet onderwijs

Onderwijs

Tijdens een speciale ouderavond in het najaar informeren uitgebreid over de manier waarop de overgang naar het voortgezet onderwijs in zijn werk gaat. Ook vertellen we op welke manier de ouder hierin zelf een actieve rol kan spelen. Enkele vertegenwoordigers van scholen voor voortgezet onderwijs vertellen dan iets over hun type school.

Hierop aansluitend vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Eind januari en begin februari starten open voorlichtingsbijeenkomsten van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken
  • In november wordt de NIO-toets afgenomen in groep 8
  • In januari nodigt de leerkracht van groep 8 de ouders uit voor een gesprek over het verslag van dit schooljaar. De leerkracht geeft tevens het advies voor de schoolkeuze en licht dit toe. Bij dat advies wordt gekeken naar de volgende aspecten van het individuele kind:
  • de ontwikkelingen in de voorafgaande jaren
  • het niveau waarop de leerling bij de verschillende vormingsgebieden werkt
  • persoonlijke aspecten zoals doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, motivatie en concentratie
  • In de periode februari/maart zorgt u voor de inschrijving van uw kind op de school voor voortgezet onderwijs. Daarbij vraagt de school om het advies en de NIO-toetsuitslag.
  • De school voor voortgezet onderwijs beoordeelt de aanmelding aan de hand van de gegevens die zij hebben gekregen. Bij deze beoordeling speelt het advies van de basisschool een centrale rol .
  • In april nemen we de eindtoets af.

Categorieën