Regels in geval van schoolverzuim

Vakantie en Verlofregeling
Ziekmeldingen ontvangen wij graag vóór 8.30 uur via de ouderapp van Social Schools.
Meldt een artsenbezoek op tijd aan de leerkracht in kwestie via de mail of mondeling. We willen het altijd graag van de ouder vernemen. Een boodschap via de leerling is in deze niet voldoende of toegestaan. Bezoeken aan tandartsen en andere deskundigen alstublieft zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Categorieën