Klachtenregeling

Veiligheid

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen.
Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken moeten eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Als dit niet mogelijk is, door de aard van de klacht of als er onvrede is over de behandeling, kunt u contact opnemen met de bovenschools manager van de school of met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO (bij privacy-gevoelige zaken).
Via de directie of de contactpersoon van de school hoort u hoe u met de desbetreffende personen kunt bereiken.

Als ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u een formele klacht ingedienen bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.

De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u hier downloaden

Categorieën