Regels voor extra verlof

Vakantie en Verlofregeling

Voor extra verlof zijn regels opgesteld. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat je als ouder hier gebruik van wenst te maken. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen 
 • het ophalen van familie 
 • meereizen met anderen
 • familiebezoek in het buitenland 
 • tickets al gekocht 
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode 
 • vakantiespreiding 
 • verlof voor een ander kind uit het gezin 
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij 
 • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte 
 • kroonjaren 
 • sabbatical 
 • wereldreis 
 • soortgelijke redenen

Scholen mogen wel extra verlof toekennen voor:

 • verhuizing: maximaal één schooldag 
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen 
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte) 
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt 
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant 
 • In de eerste graad maximaal vijf schooldagen 
 • In de tweede graad maximaal twee schooldagen 
 • In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag 
 • In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

De leerplichtwet vindt u hier.
Informatie van de rijksoverheid over leerplicht vindt u hier.
Verlof minder dan 10 dagen kunt u aanvragen in uw account van Social Schools.
Wilt u verlof aanvragen voor meer dan 10 dagen? Klik hier.

Categorieën