Integraal kind centrum (IKC)

Buitenschoolse opvang

De Kleine Prins heeft veel voorzieningen in huis om te kunnen werken aan een integraal kindcentrum. Samen met onze partners werken we vanuit een pedagogische visie en stemmen regelmatig deze visie op elkaar af.
Onze samenwerkingspartners zijn:

  • KindeRdam: zij verzorgen de voorschoolse- en naschoolse opvang in de school. Zij hebben drie locatie, waarvan de derde direct naast de locatie in het Lage Land ligt en de andere twee in de school zelf
  • Bijdehand: zij beheren de peutergroepen De Kleine Piloot en de Ko-piloot
  • TSO De Kleine Planeet: een interne organisatie die de tussenschoolse opvang organiseert.

Categorieën