Omgangsregels

Schoolzaken

Deze regels dragen wij als school uit. Iedereen die bij de school betrokken is onderschrijft deze regels binnen onze schoolgemeenschap (leraren, kinderen, onderwijs-ondersteunend personeel, ouders)

Toets hier voor de schoolregels.

Categorieën