Locatie Montessori Prinsenland

Help mij, het zelf te doen

Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen kan ontwikkelen, onder de leiding van een montessorileerkracht en met behulp van materialen en methoden.

Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als “vrijheid in gebondenheid”  
Centraal in de ideeën over de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zélf behoeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is niet voor niets “Help mij het zelf te doen”. Fotoalbum

Team Prinsenland


Amber van Hasselt
montessorileraar

Annemieke Visschers
adjunct-directeur

Arien Dahler
leraar en ICT-er

Arwen Lie-Hap-Po
montessorileraar

Barbara in der Maur
montessorileraar

Carina Smit
montessorileraar

Charlotte van der Giessen-de Graaf
montessorileraar

Cherita Schols
intern begeleider

Chezan de Jong
onderwijsassistent

Danielle Degenkamp
montessorileraar