Locatie Montessori Prinsenland

Help mij, het zelf te doen

Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen kan ontwikkelen, onder de leiding van een montessorileerkracht en met behulp van materialen en methoden.

Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als “vrijheid in gebondenheid”  
Centraal in de ideeën over de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zélf behoeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is niet voor niets “Help mij het zelf te doen”. Fotoalbum

Team Prinsenland


juf Amber
montessorileerkracht

juf Annemieke
IB-taken

juf Barbara
montessorileerkracht

juf Carina
montessorileerkracht

juf Charlotte
montessorileerkracht

juf Cherita
adjunct-taken

juf Chèzan
onderwijsassistent

juf Daniëlle
montessorileerkracht

juf Daniëlle
montessorileerkracht

juf Denise
montessorileerkracht