Landelijke stakingsdag 6 november

Het zal niemand ontgaan zijn, we hebben een groot probleem in het (basis)onderwijs in Nederland.

Het enorme leerkrachtentekort loopt verder op, noodmaatregelen zoals vierdaagse schoolweken, het dagelijks verdelen van groepen en zelfs het sluiten van scholen zijn geen ver-van-ons-bed-situaties meer. De waardering voor het vak leerkracht is uit balans, de salariskloof met het voortgezet onderwijs is niet passend en de werkdruk is hoog. De formatie is op veel scholen niet of nauwelijks rond en vervangers voor korte of langdurige vervanging zijn er niet.

De regering grijpt niet verder in dan een aantal halfslachtige kortetermijnopties.

Op 6 november is er daarom een landelijke stakingsdag. Ook wij leggen op deze dag het werk neer. De Kleine Prins is dicht. We staken voor aandacht, kracht en passende waardering voor ons prachtige vak, voor nu en in de toekomst.

Het onderwijs zijn WIJ samen. Ouders, kinderen, leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges, vakdocenten, directieleden, wij allemaal.

Onder de naam #WIJonderwEIS voeren wij actie (ook WIJonderwEIS). Via sociale media, fysiek op 6 november, brieven aan het ministerie en andere, nog uit te zetten acties laten we onze stem horen en voelen.

Wij hopen op jullie begrip en steun.

Hoe? Staak mee op 6 november, ga mee de straat op, laat je werkgever weten dat je niet kunt komen omdat er geen onderwijs is, sluit je aan bij de sociale media-kanalen, benader de media, zet je naam op de spandoeken op school, schrijf brieven/mails naar het ministerie, spreek je waardering uit naar het team en/of …

Wij vertrouwen op ons topteam, en maken ons tegelijkertijd grote zorgen over het onderwijs in de zeer nabije toekomst.

WIJonderwEIS


Media
  • 694