Week van de Lentekriebels

Al vanaf jonge leeftijd hebben kinderen relaties, ze gaan vriendschappen aan, worden verliefd en doen de eerste ervaringen op met seksualiteit. 
Kinderen maken tijdens de basisschoolleeftijd een enorme ontwikkeling door. Kleuters die het reuzespannend vinden om vieze woorden te roepen of een keer hun broek naar beneden te trekken in de klas, wat oudere jongens die ineens niet meer met meisjes willen spelen en meisjes raar vinden, oudere leerlingen die  verliefd worden en opeens ‘verkering’ hebben, meiden die in groep 7 ongesteld worden en gaan puberen, enzovoort. 
De overheid heeft besloten seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet in de kerndoelen van het onderwijs op te nemen. Dit maakt ons verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. 

Van 21 t/m 25 maart is het De week van de Lentekriebels. In deze week wordt er iedere dag aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming bij de kinderen. Dit zal gaan gebeuren op een manier die aansluit bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen uit alle groepen met als doel  kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

In elke groep zullen er lessen gegeven worden die te maken hebben met dit thema. Er wordt goed gekeken in welke ontwikkelingsfase de kinderen zich op dit moment bevinden en van hieruit worden er keuzes gemaakt bij het geven van de lessen. Dit jaar is het thema ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en consent.

Het is goed mogelijk dat deze lessen vragen oproepen bij uw kind. Het kan soms best lastig zijn om seksualiteit te bespreken met uw kind. Misschien omdat u denkt dat uw kind op zo'n jonge leeftijd nog niet met seksualiteit bezig is, of u bent bang dat u uw kind(eren) hierin te veel aanmoedigt. Maar ook jonge kinderen hebben vragen over relaties en seksualiteit. "Hoe groeit een baby in de buik?”, “Waarom heeft Arjan twee vaders?”, “Wanneer ben je verliefd en hoe maak je het uit als het niet meer goed voelt?” en “Wat gebeurt er met je als je puber wordt?". 
Door al op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te praten wordt het voor kinderen ook gewoon. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde informatie, ze onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn. 

Als ouder kunt u bijdragen aan de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen als de band tussen u en uw kind goed is. Maar wat is een goede band? Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze bij hun ouders terecht kunnen voor hulp en steun. U kunt dit bereiken door geïnteresseerd te zijn en op de hoogte te zijn van het leven van uw kinderen. De school helpt hierbij door uw kinderen van informatie te voorzien en les te geven over de lichamelijke, sociaal-emotionele, relationele en seksuele ontwikkeling. In de Week van de Lentekriebels geven wij bijvoorbeeld les over vriendschap en verliefdheid, verschillen tussen jongens en meisjes, relationele en communicatieve vaardigheden, omgangsnormen, lichamelijke en emotionele veranderingen in de puberteit, voortplanting, voorbehoedsmiddelen, maar ook over seksuele intimidatie en seksueel misbruik.

 Tips
• U geeft zelf het voorbeeld. De manier waarop ouders met elkaar en anderen omgaan, ruzie maken en problemen oplossen is een voorbeeld voor kinderen hoe mensen zich horen te gedragen.
• U hoeft niet alles te weten. Natuurlijk is het niet erg als u ergens geen antwoord op weet. Vertel uw kind dat u het antwoord op zult zoeken en kom er later op terug.
• Gebruik bijvoorbeeld een krantenbericht of een tv-programma als aanleiding voor een gesprek. "Ik lees hier net dat… wat vind jij daarvan?"
• Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken. Voor kinderen is het gemakkelijk om over een gevoelig onderwerp te praten als ze je niet direct hoeven aan te kijken. U kunt bijvoorbeeld een gesprek beginnen tijdens de afwas, het autowassen of in de auto.
• Gebruik boeken, brochures en plaatjes ter ondersteuning van het verhaal.
• Moedig uw kinderen aan een eigen mening te vormen. Als kinderen vragen naar uw mening, vertel die dan. Maar leg ook uit dat andere mensen een andere mening kunnen hebben.
• Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een beetje zelfstandigheid en privacy. Maak er bijvoorbeeld geen probleem van als uw kind vindt dat u eerst moet kloppen voordat u zijn of haar kamer binnenkomt.
• Gebruik humor. Bij het praten over relaties en seksualiteit mag je best een beetje humor gebruiken. Humor kan eventuele spanning doen afnemen.
• Probeer op de hoogte te blijven van waar uw kind naar kijkt op tv en internet. U kunt hiernaar vragen en af en toe eens meekijken. Stel uw kind vragen over wat het ziet en keur niet alles af.
• Laat merken dat u om uw kind geeft. Zeg of laat regelmatig merken dat je van je kind houdt!

Deze tips zijn allemaal terug te vinden op www.weekvandelentekriebels.nl. 

Van 21 t/m 25 maart zal er in iedere groep dus aandacht besteed worden aan dit onderwerp. 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en mocht u nog vragen hebben, kunt u deze altijd stellen bij de groepsleerkracht van uw kind. 

Media
  • Carrousel-WeekvdLentekriebels_620x300_ashx_