Bewegingsonderwijs
De onderbouwgroepen maken 3 x per week gebruik van het speellokaal. Ook spelen de kinderen vrijwel dagelijks buiten. Leerlingen uit de onderbouw krijgen een keer per week ‘schrijfdans’. Dit gebeurt voorafgaand aan het jaar dat ze naar de middenbouw gaan. De ‘schrijfdans’ geeft Juf Elly in de vorm van lessen waarbij muziek, dans, tekenen en motoriek centraal staan.

Voor de locatie Prinsenland krijgen leerlingen van de middenbouw zowel een gymnastiekles als, gedurende een periode, een zwemles. Op de locatie Het Lage Land krijgen leerlingen van groep 3/4 per week zowel een gymnastiekles als een zwemles.
Alle bovenbouwgroepen krijgen twee keer per week een uur les of een maal een blokuur les in gymnastiek. Leerlingen van de locatie Prinsenland maken gebruik van het gymlokaal van de school. De kinderen van de locatie Het Lage Land maken gebruik van het gymlokaal aan het Lagelandsepad.

Voor de gymles is soepel dragende gymkleding en schoenen vereist. Er is een handdoek nodig om de voeten te kunnen afdrogen na het wassen (middenbouw) of voor na het douchen (bovenbouw).
De spullen moeten in een kleine tas meegenomen worden (dus niet gezamenlijk met de overblijfspullen). Het gymrooster staat in de weekbrief aan het begin van het schooljaar. Het schoolzwemmen is niet gericht op het behalen van een diploma. De zwemlessen vallen onder ‘bewegingsonderwijs.’

Sporttoernooien bovenbouw
Elk schooljaar doen we mee aan het paasvoetbaltoernooi. Kinderen van verschillende scholen uit Rotterdam strijden dan om een beker. De kinderen spelen in het shirt van De Kleine Prins. We verwachten van hen sportief spel. Er is ook een zwemtoernooi. Sportiviteit en het hebben van een leuke dag met elkaar, zijn belangrijker dan winnen. Toch wonnen leerlingen van De Kleine Prins al vele prijzen!
Sinds 2014 lopen de kinderen van onze school de ‘Kids Run Rotterdam’, een sportevenement dat 1 dag voor de marathon van Rotterdam plaatsvindt.