Groepsouders
Elke groep heeft een groepsouder. Deze assisteert de groepsleerkracht bij bepaalde gelegenheden of vraagt andere ouders om te helpen bij bepaalde activiteiten
Mogelijke activiteiten van de groepsouder:
* het overleggen met de leerkracht(en). Een aantal overlegsituaties per jaar is wenselijk
* het realiseren van ouderparticipatie bij ouders
* het aanwezig zijn en hulp bieden bij festiviteiten zoals onder meer het sinterklaasfeest, de kerstviering, de verjaardag van de leerkracht(en), het schoolreisje, de sportdag
* het versieren van het lokaal, onder meer bij verjaardag leerkracht, sinterklaasfeest, kerstviering
* afscheidpresentje/ knutsel regelen voor de leerkracht wanneer kinderen een bouwsprong maken