Schoolactiviteiten, waarbij ouders kunnen helpen
Waarmee u de school van dienst kunt zijn:
* zitting nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad
* als groepsouder in een groep helpen
* hulp bieden bij de volgende onderwijsactiviteiten:
• lezen (leesmoeder- of vader)
• deelname in werkgroepen voor het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de paasviering, schoolfeest of schoolreisje
• schoonmaken van onderwijsmaterialen (1 of 2 keer per jaar)
• vervoeren van kinderen bij excursies of schoolvoorstellingen
• helpen bij de hoofdluiscontrole
• helpen bij uitvoeren van diverse klussen

Als ouders bij schoolactiviteiten helpen, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht of de directie. In situaties waarbij ouders kinderen begeleiden (lezen), blijft vanzelfsprekend elke informatie over de ontwikkeling of het gedrag van een kind op school en wordt deze alleen met de groepsleerkracht van het kind besproken.