Wat de school van ouders verwacht
Op de kalender staat een heleboel informatie over zaken die we op school organiseren en realiseren. Om dit goed te kunnen doen, is het tevens nodig dat ouders vanuit betrokkenheid een daadwerkelijke bijdrage leveren in dit samenspel. Daarom noemen we hier een aantal zaken waarbij we van u verwachten dat u er aandacht aan besteedt: 

Keuze De Kleine Prins
U heeft gekozen voor De Kleine Prins, dus onderschrijft u de visie van De Kleine Prins. 

Lezen schoolgids
Door de informatie in de schoolgids, de jaarkalender en de nieuwsbrief bent u op de hoogte van rechten, plichten en regels en weet u wat er op school gebeurt. Omdat dit te veel is om te onthouden, raden wij u aan af en toe de schoolgids nog eens te lezen of als u een vraag heeft de gids te raadplegen. Waarschijnlijk treft u daar het antwoord op uw vraag. 

Uw kind helpen bij een opdracht
Vaak komen kinderen thuis met verhalen van school. Soms moeten ze thuis iets maken voor school. Het is prettig als u, voor zover dat nodig is, de kinderen bij hun opdracht helpt of er een stimulerende rol in speelt. 

Rust en regelmaat
Wilt u dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt, dan is het van belang dat het altijd uitgerust op school komt. Kinderen kunnen niet zonder een evenwichtige indeling van de dag. Het is belangrijk de balans te houden tussen inspannen en ontspannen. Naast actief bezig zijn, heeft een kind rustmomenten nodig. Het is goed deze regelmaat aan te houden, thuis en op school. U als ouder kan daar zorg voor dragen. Met name in de weekends is dat niet altijd een even gemakkelijke opgave. Het positieve effect van voldoende rust en regelmaat, juist in het weekend, is bij kinderen op school zeer duidelijk merkbaar. 

Aanwezig zijn bij ouderavonden
Wij verwachten dat u op de ouderavonden aanwezig bent. Er zijn drie persoonlijke oudergesprekken per jaar en een informatie-avond aan het begin van het schooljaar. Jaarlijks organiseren we een thema-ouderavond. Deze bevelen we van harte aan.